خط ویژه:

041-34418920

نحوه استفاده از سیستم تعیین موقعیت جهانی در پروژه های نقشه برداری و عمرانی


محصول موجود میباشد.: Out of Stock
مقدار:

فصل اول: مفاهیم نقشه‌برداری ماهواره‌ای

 

1-1- مقدمه

2

1-2- مروری برسیستم تعیین موقعیت جهانی

4

1-3- سیگنال‌هایGPS

7

1-4- سیستم‌مختصات مرجع

11

1-4-1- سیستم‌مختصات مرجع ماهواره

11

1-4-2- سیستم‌مختصات زمین‌مرکز

12

1-4-3- سیستم‌‌مختصات ژئودتیک

14

1-5- مبانی تعیین موقعیت ماهواره‌ای

20

1-5-1- اندازه‌گیری فاصله برمبنای کد

21

1-5-2- اندازه‌گیری شیف فازموج‌حامل

23

1-6- خطاهای مشاهداتی

24

1-6-1- بایاس ساعت

24

1-6-2- انکسار

25

1-6-3- سایرمنابع خطا

28

1-6-4- هندسه ماهواره‌های مشاهداتی

31

1-6-5- دسترسی انتخابی

34

1-7- تعیین موقعیت تفاضلی

35

1-8- روش‌های کینماتیک

38

1-9- تعیین موقعیت نسبی

40

1-9-1- تقاضل مرتبه اول

41

1-9-2- تقاضل مرتبه دوم

42

1-9-3- تقاضل مرتبه سوم

43

1-10- سایرسیستم‌های تعیین موقعیت ماهواره‌ای

44

1-10-1- سیستم گلوناس

44

1-10-2- سیستم گالیله

45

1-10-3- سیستم شبه‌قائمQZSS

47

1-10-4- سیستم کامپس

47

1-11- آینده

48

1-12- مسائل

50

فصل دوم: نقشه‌برداری استاتیک

 

2-1- مقدمه

54

2-2- روش‌های میدانی درنقشه‌برداری ماهواره‌ای

56

2-2-1- تعیین موقعیت نسبی استاتیک

57

2-2-2- تعیین موقعیت نسبی استاتیک سریع

58

2-2-3- نقشه‌برداری شبه‌کینماتیک

59

2-2-4- نقشه‌برداری کینماتیک

59

2-3- برنامه‌ریزی نقشه‌برداری ماهواره‌ای

60

2-3-1- ملاحظات اولیه

60

2-3-2- انتخاب روش مناسب نقشه‌برداری

65

2-3-3- بازدیدمیدانی

67

2-3-4- ایجادطرح مشاهدات

68

2-3-5- ایستگاه‌های مرجع دردسترس

74

2-4- انجام نقشه‌برداری استاتیک

76

2-5- پردازش داده‌ها

77

2-5-1- ویژگی‌های نقشه‌برداری استاتیک

78

2-5-2- آنالیزمشاهدات طول‌بازثابت

80

2-5-3- آنالیزطول‌های‌بازتکرارشده

82

2-5-4- آنالیزخطای بست لوپ

82

2-5-5- سرشکنی شبکه طول‌های‌باز

84

2-5-6- ارائه گزارش ونتایج

85

2-6- تقسیم‌بندی منابع خطادرنقشه‌برداری ماهواره‌ای

85

2-6-1- خطاهای دستگاهی

85

2-6-2- خطاهای طبیعی

86

2-6-3- خطاهای انسانی

87

2-7- اشتباهات نقشه‌برداری ماهواره‌ای

87

2-8- مسایل

89

فصل سوم: نقشه‌برداری کینماتیک

 

3-1- مقدمه

94

3-2- برنامه‌ریزی نقشه‌برداری کینماتیک

95

3-3- آماده‌سازی

98

3-4- تجهیزات مورداستفاده درنقشه‌برداری کینماتیک

99

3-5- روش‌های مورداستفاده درنقشه‌برداری کینماتیک

101

3-6- انجام نقشه‌برداری آنی پس‌پردازش

105

3-7- ارتباط درنقشه‌برداری کینماتیک آنی

108

3-8- شبکه‌های آنی

109

3-9- انجام نقشه‌برداری کینماتیک آنی

111

3-10- کنترل ماشین

111

3-11- خطاهای نقشه‌برداری کینماتیک

114

3-12- اشتباهات نقشه‌برداری کینماتیک

114

3-13- مسائل

115

پیوست آ: شیفت داپلر و استفاده ازآن در سیستم ترانزیت

 

آ-1- مقدمه

118

آ-2- اساس کارسیستم داپلر

120

پیوست ب: معادلات مشاهدات تعیین موقعیت نسبی

 

ب-1- مقدمه

123

ب-2- مشاهدات شبه‌فاصله کد

124

ب-3- مشاهدات شبه‌فاصله فازموج‌حامل

125

ب-4- ترکیب خطی مشاهدات

126

ب-4-1- تفاضل مرتبه اول بین اپک‌ها

126

ب-4-2- تفاضل مرتبه اول بین گیرنده‌ها

127

ب-4-3- تفاضل مرتبه اول بین ماهواره‌ها

128

ب-4-4- تفاضل مرتبه دوم گیرنده-زمان

129

ب-4-5- تفاضل مرتبه دوم ماهواره-زمان

131

ب-4-6- تفاضل مرتبه دوم ماهواره-گیرنده

131

ب-4-7- تفاضل مرتبه سوم ماهواره-گیرنده-زمان

132

پیوست پ: سرویس‌های مکمل

 

پ-1- مقدمه

136

پ-2- سیستم های مکمل ماهواره مبنا

136

پ-3- سیستم های مکمل زمین مبنا

138

پیوست ت: فن‌آوری‌های موجوددرگیرنده‌های تعیین موقعیت ماهواره‌ای

 

ت-1- مقدمه

140

ت-2- خصوصیات فیزیکی

140

ت-3- توانایی ردیابی سیگنال

142

ت-4- دقت‌های تعیین موقعیت

142

پیوست ث: سیستم تصویر

 

ث-1- مقدمه

148

ث-2- انواع سیستم‌تصویر

149

ث-3- سیستم‌تصویر UTM

150

پیوست ج: تعیین مدار ماهواره

 

ج-1- مقدمه

154

ج-2- قوانین کپلر

154

ج-3- پارامترهای کپلری

155

ج-4- محاسبه موقعیت ماهواره

157

ج-5- اغتشاشات مدار ماهواره

158

پیوست چ: واژه‌نامه فنی

 

پیوست ح: منابع و مآخذ

 

 

 

پرداخت در محل

برای تمامی محصولات
 

ضمانت اصل بودن کالا

برای تمامی مجموعه‌ها
 

تحویل اکسپرس

حالا خرید نمایید!

خرید و فروش کلیه تجهیزات پیشرفته نقشه برداری و لوازم جانبی، کالیبراسیون، آموزش، اجاره، انجام کلیه پروژه های نقشه برداری، تهیه نقشه UTM، اضافه نمودن اندازه گیری لیزری به دوربین های تلسکوپ بزرگ لایکا، رفع ایراد نرم افزاری دوربین های توتال استیشن لایکا

 

اطلاعات تماس

  •  
     تبریز، چهار راه لاله، طبقه فوقانی قنادی پاک، پلاک 23
  •  
    تلفن : 04134418920 - 09144140763