خط ویژه:

041-34418920

مطالب آموزشی - اخبار

انواع شمال

شمال حقیقی (جغرافیایی)

هرگاه هر يک از نقاط سطح زمين را بسوي قطب شمال امتداد دهيم سمتي پديد مي آيد که به آن شمال جغرافيائي يا شمال حقيقي مي گويند، به عبارت ديگر، شمال جغرافيائي هر يک از نقاط سطح زمين امتداد نصف النهار همان نقطه رو به سمت قطب شمال است. شمال جغرافيايي را روي نقشه ها معمولا با علامت TN (شمال حقيقي) مشخص مي سازند.

1- شمال مغناطیسی

جهتی را که عقربه قطب نما نشان می دهد را شمال مغناطیسی آن نقطه گویند. به عبارت دقیقتر زمین به دلیل حرکت دورانی دائم خود به دور محورش یک میدان مغناطیسی ایجاد   می کند که باعث انحراف عقربه مغناطیسی قطب نما می شود. در نتیجه این انحراف، سمت جنوبی عقربه مغناطیسی به طرف شمال زمین قرار می گیرد. (دلیل این امر آنست که در    آهن ربا قطبهای غیر همنام یکدیگر را جذب می کنند.) به این ترتیب امتدادی را که نوک جنوبی عقربه مغناطیسی نشان می دهد شمال مغناطیسی گویند. اين شمال را در نقشه ها معمولا با حروف MN (شمال مغناطيسي) نمايش مي دهند.[3]

2- آزیموت حقیقی یا جغرافیایی

آزیموت حقیقی هر امتداد زاويه ای است که بين امتداد شمال حقیقی (جغرافیایی) با امتداد مفروض در جهت ساعتگرد تشکيل می شود.

 

3- آزیموت مغناطیسی

آزیموت مغناطیسی هر امتداد زاويه ای است که بين امتداد شمال مغناطیسی با امتداد مفروض در جهت ساعتگرد تشکيل می شود.

4- انحراف مغناطیسی

غیر از حرکت وضعی زمین عوامل دیگری از قبیل موقعیت جغرافیایی نقطه، جاذبه های محلی، شتاب ثقل، وضعیت فصلی و عوامل دیگر در انحراف عقربه مغناطیسی دخالت دارند. روی این اصل امتدادی را که این عقربه نشان می دهد همواره بیان کننده شمال حقیقی     نمی باشد بلکه شمال حقیقی با شمال مغناطیسی با هم زاویه ای تشکیل می دهند که به آن انحراف مغناطیسی () گویند.

 

تراز لیزری مدل HTC LF-312G

 

تراز لیزری مدل HTC LF-312G

 

تراز لیزری مدل HTC LF-312G

 

تراز لیزری مدل HTC LF-312G

ژيزمان

ژيزمان

ژيزمان هر امتداد زاويه ای است که بين امتداد شمال شبکه با امتداد مفروض در جهت ساعتگرد تشکيل می شود. مقدار ژیزمان بين صفر درجه تا 360 درجه مي باشد.

زاويه حامل

زاويه حامل

کوچکترين زاويه ای که هر امتداد با امتداد شمال جنوب تشکيل می دهد، را زاویه حامل گویند.

شمال شبکه

شمال شبکه[1]

جهت مثبت امتداد محور y ها را شمال شبکه گويند. به عبارت دیگر امتداد شمالي محورهای متعامد روي نقشه را شمال شبکه يا شمال شبکه قائم الزاويه مي نامند یعنی اگر خطوط افقي شبکه قائم الزاويه را محور Xها و خطوط قائم آن را محور Yها بناميم، امتداد محور Y در واقع همان شمال شبکه است. در روي شبکه، شمال شبکه را با حروف GN نمايش مي دهند.

 

[1] Grid North

روشهاي ايستگاه گذاري

روشهاي ايستگاه گذاري

براي تحقق ایستگاه گذاری سه پايه را طوري باز مي كنيم كه پايه هاي سه پايه تشكيل مثلثي دهد كه مركز ثقل آن تقريبا روي علامت ايستگاه باشد و صفحه فوقاني سه پايه تقريبا افقي باشد. انواع ايستگاه گذاري به صورتهاي ذيل امكان پذير است.

الف- ايستگاه گذاري با شاقول آويزه اي

در زير صفحه فوقانی سه پايه ها معمولا محلي براي نصب اين شاقول تعبيه كرده اند كه پس از استقرار تقریبی دوربين روي ايستگاه اين شاقول به سه پايه وصل مي شود كه نوك آن بايد روي ايستگاه متمركز شود. براي اين كار پيچ اتصال سه پايه به دوربين را شل كرده و با لغزاندن دوربين روي صفحه افقي سه پايه به اين تمركز دست مي يابيم. لازم به ذکر است در هنگام وزش باد نباید از این روش استفاده نمود. دقت اين روش در حدود 2 ميلي متر مي باشد.

ب- ايستگاه گذاري با شاقول ميله اي

اين شاقول توسط يك زائده مخصوص به پيچ اتصال سه پايه وصل مي شود. پس از استقرار سه پايه و وصل شاقول ميله اي، نوك اين شاقول را دقیقا روي ايستگاه قرار مي دهيم. سپس پيچ اتصال دوربين به سه پايه را شل مي كنيم و با لغزاندن دوربين روي سه پايه سعي  مي كنيم حباب تراز كروي كه روي شاقول ميله اي سوار است در مركز دايره وسط آن قرار گيرد. دقت اين روش در حدود 1 ميلي متر مي باشد.

ج- ايستگاه گذاري با شاقول اپتيكي

اين شاقول دوربيني كوچك با بزرگنمايي 2 تا 5 برابر و دارای صفحه رتیکول می باشد. دوربين به طوري تنظيم شده است كه تصوير محور اصلي آن بر محل تقاطع تارهاي رتيكول و يا مركز دايره منطبق است. براي تنظيم وضوح تصوير و تارهاي رتيكول نيز پيچهايي تعبيه شده است. در تمركز با اين دستگاه پس از استقرار، بايد محل برخورد خطوط عمود يا مركز دايره بر علامت ايستگاه منطبق شود. حال دستگاه را تراز می کنیم به نحوی که محل تقاطع تارهای رتیکول به نقطه مورد نظر متمرکز شود. دقت اين روش در حدود 0.5 ميلی متر است.

د- ايستگاه گذاري به روش ليزري

در اين روش يك دستگاه ليزر روي دوربين نصب مي شود. دستگاه لیزر طوري تنظيم شده است كه پرتو ايجاد شده توسط ليزر، در امتداد محور اصلي (يعني گذرنده از مركز لمب افقي و عمود بر آن) باشد. پس از استقرار سه پايه، دوربين را به آن وصل مي كنيم. به منظور تمركز، از روي صفحه كليد، دوربين ليزر را روشن مي كنيم تا تصوير امتداد محور اصلي را روي زمين نشان دهد. حال دستگاه را تراز می کنیم به نحوی که لیزر به نقطه مورد نظر متمرکز شود.

انواع زاویه

انواع زاویه

زاويه يابي در نقشه برداري اهميت زيادي دارد. عموما زاویه توسط تئودولیت­ها (زاویه یابها) اندازه­گیری می شود. در نقشه­برداري از زاويه افقي، زاويه قائم و زاويه شيب بسيار استفاده خواهیم کرد. در نتیجه در ابتدا اين سه واژه را تعريف می کنیم.

1- زاويه افقی

زاويه افقی بين دو امتداد عبارت است از زاويه تصاوير آن دو امتداد در صفحه افق.

 

 

            لازم به ذکر است در تئودولیت های مکانیکی زاویه افقی همواره در جهت عقربه های ساعت تعریف و اندازه گیری می شود. اما در تئودولیت های الکترونیکی به راحتی می توان افزایش درجات لمب را از ساعتگرد به پاد ساعتگرد تبدیل نمود.

 

2- زاويه قائم

زاويه بين امتداد قائم ايستگاه با امتداد نشانه روی را زاويه قائم يا زاويه سمت الراسی آن امتداد گويند. تغييرات زاویه قائم بين 0 تا 180 درجه است.

3- زاويه شيب

متمم زاويه قائم یعنی زاويه بین امتداد مورد نظر و تصویرش بر صفحه افق را زاویه شیب گويند.

ترازیابی دیجیتالی

اينگونه ترازيابها مجهز به سيستم پردازش ديجيتالي تصوير هستند. شاخص هايي كه با اين نوع ترازيابها بکار می روند، عبارتند از:

 • شاخص هاي انوار باركددار براي ترازيابي با بالاترين دقت
 • شاخص هاي صنعتي باركددار با دو نشيمن گاه قابل تعويض در پايين شاخص
 • شاخص هاي دو طرفه باركدي و كلاسيك
 • شاخص GKNL4، شاخص چوبي GNLE4C و آلومينيومي مدل GBNL4C

از ويژگيهاي اينگونه ترازيابها مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

 • اندازه گيري تمام اتوماتيك (خطای قرائت، نوشتن و انتقال به کامپیوتر حذف شده و سرعت انجام عملیات ترازیابی بالا می رود.)
 • ثبت قرائت ها در حافظه دستگاه
 • اندازه گيري به وسيله ميانگين گرفتن يا تكرار اندازه گيريها (دقت عملیات ترازیابی بیشتر می شود.)
 • نمايش طول و قرائت شاخص در روي صفحه نمايش
 • محاسبه اتوماتيك ارتفاع نقاط
 • ذخيره اطلاعات و يا پياده كردن ارتفاعات روي كارتهاي ثبت
 • تبادل اطلاعات بين ترازياب و كامپيوتر

            ترازیابهای دیجیتالی به منظور تعيين ارتفاعات، طولها و ثبت خودكار اطلاعات با دقت بالا طراحي و ساخته شده اند. به وسيله ترازيابهاي ديجيتالي مي توان سرعت، دقت و اقتصادي بودن هزينه ها را تضمين كرد.

 

 

تراز لیزری مدل HTC LF-231X

 

تراز لیزری مدل HTC LF-531X

 

تراز لیزری مدل HTC LF-231G

 

تراز لیزری مدل HTC LF-312G

 

تراز لیزری مدل HTC LF-331X

ترازیابی شعاعی

در ترازيابی شعاعی ابتدا يک نقطه را مبدا را گرفته و سپس دوربين را در يک نقطه دیگر ثابت گذاشته و ارتفاع نقاط ديگر را نسبت به نقطه مبدا پيدا می کنيم. تفاوت ترازیابی شعاعی با ترازیابی پیمایشی در اين است که در روش ترازیابی پیمایشی دوربين متحرک بوده ولی در روش ترازیابی شعاعی دوربين ثابت است. لازم به ذکر است در ترازیابی شعاعی، در یک ایستگاه بیش از دو شاخص قرائت می شود که اولین قرائت را قرائت عقب، آخرین قرائت را قرائت جلو و قرائت های بین این دو قرائت را قرائت های میانی[1] (I.S.) می نامیم.

نحوه قرائت و محاسبه در ترازیابی شعاعی بدین صورت می باشد که ابتدا شاخص         بنچ مارک را قرائت کرده و سپس ارتفاع آن بنچ مارک را با قرائت شاخص بنچ مارک جمع کرده تا ارتفاع خط تراز (ارتفاع دستگاه ترازیاب) بدست آید. حال با قرار دادن شاخص در نقاط دیگر و قرائت آنها می توان اعداد قرائت شده روی شاخصها را از خط تراز کم کرده و ارتفاع بقیه نقاط را بدست آورد.

 

[1] Intermediate Sight

ترازیابی تدریجی (پیمایشی)

وقتی که فاصله دو نقطه از هم زیاد باشد (ترازیاب فاصله های بیش از 50 متر را با دقت قابل قبولی نمی تواند قرائت کند) و یا اختلاف ارتفاع بین دو نقطه بیشتر از طول شاخص باشد، در این صورت برای اندازه گیری اختلاف ارتفاع آن دو نقطه به طریقه پیمایشی طبق شکل زیر عمل می کنیم. بدین منظور ابتدا ترازیاب را بین دو نقطه A و نقطه کمکی TP1 مستقر نموده و ابتدا شاخص مستقر در نقطه A (قرائت عقب) و سپس شاخص مستقر در نقطه کمکی TP1 (قرائت جلو) را قرائت و در جدول مربوطه یادداشت می کنیم. حال ترازیاب و شاخصی که در نقطه A قرار دارد را جابه جا نموده و بین دو نقطه کمکی TP1 و TP2 مستقر و شاخص را در نقطه TP2 قرار می دهیم. لازم به ذکر است که در ترازيابي پيمايشي تا زمانیکه B.S. شاخص خوانده نشده نمی توان شاخص را جابجا کرد.

ساختمان تراز

يك محفظه فلزي يا شيشه اي است كه در داخل آن يك مايع فرار مثل الكل يا اتر      مي ريزند حجم مايع كمي كمتر از حجم تمام محفظه بوده و به قسمت كوچكي از حجم محفظه باقي مانده به جاي خود مايع، بخار آن را مي ريزند و به همين خاطر بخار مايع با توجه به كم بودن چگالي نسبت به خود مايع در بالاترين قسمت محفظه قرار مي گيرد. شکل زیر مجوعه ای از ترازها را نشان می دهد

سه پایه

سه پایه ها وسایلی هستند که دوربین های نقشه برداری روی آنها مستقر شده و تراز    می شوند. سه پایه ها از نوع چوبی و فلزی ساخته می شوند. هر پایه سه پایه به صورت کشویی عمل نموده و می توان آن را در ارتفاعات مختلف تنظیم نمود.

شاخص

خط کشی مدرج معمولا به طول 4 متر می باشد و با قرار گرفتن در معرض قراولروی (نشانه روی) دوربینهای نقشه برداری می توان عددی را روی آن قرائت نمود. این وسیله برای سنجش اختلاف ارتفاع دو نقطه و فواصل به کار برده می شود. شاخص ها معمولا از جنس چوپ یا آلومینیومی ساخته می شوند.

گیرنده GNNS مالتی فرکانس نقشه برداری (رایمند)

گیرنده iRo مدل G3B یک گیرنده نقشه برداری با قابلیت دریافت سیگنال های تمامی سیستم های ماهواره ای GNSS نظیر GPS، GLONASS، BeiDou , GALILEO می باشد. در دو نسخه قابل  ارتقا و  بدون قابلیت ارتقاء آماده  تحویل به مشتریان عزیز  است.  از ویژگی های این  محصول میتوان به موارد  زیر اشاره نمود:

ویژگی های کلیدی
 • دریافت سیگنال های GPS، GLONASS، BeiDou
 • تعیین موقعیت RTK دربیس لاین های بلند با طول 50 کیلومتر
 • امکان دریافت تصحیحات از ایستگاه های مرجع از طریق اینترنت
 • دریافت و پردازش تصحیحات شبکه نظیر FKP، VRS، MAC
 • حفظ دقت تعیین موقعیت DGPS(بهتر از 1 متر) تا 40 دقیقه بعد از عدم دریافت تصحیحات
 • عملکرد به عنوان گیرنده Base و Rover
 • امکان استفاده از تلفن همراه به عنوان کنترلر
 • نرم افزار حرفه ای و کاربر پسند RayMap
 • دارای حافظه داخلی با ظرفیت 4 گیگابایت
 • گارانتی و خدمات پس از فروش استثنایی و منحصر به فرد

قابلیت عملکرد در هر دوحالت Base و Rover

گیرنده مدرن iRo می تواند هم در حالت Base مورد استفاده قرار گیرد و تصحیحات DGNSS/RTK را از طریق رادیوی UHF داخلی و یا خارجی به گیرنده Rover ارسال نماید و هم می تواند به عنوان گیرنده Rover تصحیحات DGNSS/RTK را از طریق Internet یا رادیوی UHF داخلی در قالب پروتکل های مختلف نظیر CMR، RTCM دریافت نماید. ویژگی به خصوص این گیرنده در حالت Rover، حفظ دقت تعیین موقعیت در حد بهتر از یک متر تا 40 دقیقه بعد از قطع دریافت تصحیحات می باشد.

 

نرم افزار RayMap

نرم افزار حرفه ای و درعین حال کاربر پسند RayMap قابل نصب بر روی سیستم عامل اندروید از مزیت های بارز iRo می باشد. این نرم افزار کاربرپسند، محیطی کارا برای جمع آوری، ذخیره و مدیریت داده های مکانی فراهم آورده است. علاوه بر ابزار های متداول نقشه برداری نظیر Stakeout و COGO، امکان تعریف و ویرایش لایه های برداری (نقطه، خط ، چندضلعی و …)، لایه های رستری و اطلاعات توصیفی گوناگون از ویژگی های این نرم افزار است.

 

پرداخت در محل

برای تمامی محصولات
 

ضمانت اصل بودن کالا

برای تمامی مجموعه‌ها
 

تحویل اکسپرس

حالا خرید نمایید!

خرید و فروش کلیه تجهیزات پیشرفته نقشه برداری و لوازم جانبی، کالیبراسیون، آموزش، اجاره، انجام کلیه پروژه های نقشه برداری، تهیه نقشه UTM، اضافه نمودن اندازه گیری لیزری به دوربین های تلسکوپ بزرگ لایکا، رفع ایراد نرم افزاری دوربین های توتال استیشن لایکا

 

اطلاعات تماس

 •  
   تبریز، چهار راه لاله، طبقه فوقانی قنادی پاک، پلاک 23
 •  
  تلفن : 04134418920 - 09144140763